Новини

Родителски срещи за началото на учебната година

За 1,2,3 и 4 клас – на 5 октомври ,сряда от 16,30 часа За 5,6 и 7 клас- на 6 октомври,четвъртък от 16.30 часа

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ-юлска сесия

ВРЪЧВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Връчването на свидетелствата за основно образование на завършващите успешно 7 клас ще се проведе на 4 юли, понеделник от 09.00 ч. в стая №7 в училището.

Виж Всички Новини