Проблеми с отоплението в стаите на 1 и 4 клас.

Уважаеми родители, отоплителната инсталация на училището в момента не е в състояние да осигури оптимална температура в класните стаи на 1 и 4 клас. Ето защо с моя заповед от утре ,15 март 2022 година занятията на тези класове ще […]

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

На 15 март, вторник от 16.30 часа ще се проведат родителски срещи на учениците от 1,2,3 и 4 клас. На 16 март,сряда от 16,30 часа ще се проведат родителски срещи на учениците от 5,6 и 7 клас. От ръководството

Възстановяване на присъственото обучение за 4,5,6 и 7 клас,считано от 6 декември.

Уведомяваме родителите и учениците от 4,5,6 и 7 клас ,че от 6 декември, понеделник, се възстановяват присъствените занятия за учениците от 4,5,6 и 7 клас. В тях могат да участват всички ученици,чиито родители са дали писменно съгласие децата им да […]

За тестването на ученицте от 1 до 4 клас

Отговори на министър Денков по ключови въпроси за тестването на учениците от 1 до 4 клас: 1. Какъв тип ще бъдат тестовете? – Избрани са два типа антигенни тестове с плюене в пликче. Успешното им използване изисква подкрепата на детето […]