Дистанционно обучение до 21 декември 2020 г.

Уважаеми ученици и родители,

   Уведомявам ви, че съгласно Заповед №РД09-3457 от 26.11.2020 г. в периода от 30.11. до 21.12.2020 г. обучението на учениците ще се осъществява от  разстояние в електронна среда.

  За нашето училище то ще се провежда в създадените за целта учебни групи в приложението Мessenger , както и в електронния дневник shkolo.bg. Часовете ще се провеждат от 10.00 до 14.00 ч. Седмичните разписания на отделните класове ще бъдат съобщени в споменатите по-горе групи и в електронния дневник.

    Обръщам внимание, че дистанционното обучение НЕ Е ВАКАНЦИЯ. Всички ученици следва да участват редовно в електронните занятия. Ето какво гласи Наредбата за приобщаващо образование:

   „В случай че ученикът се обучава несинхронно, от разстояние в електронна среда и учителят установи, че в процеса на взаимодействие и обратна връзка за резултатите от обучението и оценяването по учебния предмет ученикът не участва, му се поставя отсъствие за съответния учебен предмет от графика за деня.“

   Възможно е на родителите на такива ученици да бъдат наложени и  глоби.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.