Информация от Момчил Узунов-начален учител

Здравейте, ученици и родители на III клас от ОУ ‚‚Васил Левски ‘‘ с. Новачене, общ. Ботевград.
Това е програмата за часовете, за КОИТО отговарям. Знаете, че има електронни помагала като SKOLO.BG както и електронните учебници на издателство „Просвета“ на което са нашите учебници. Отново напомням, че тези ученици и родители, който нямат достъп но Интернет, могат да ползват ХАРТИЕНИТЕ учебници, които се намират при вас.
Ето какво могат да работят по дни учениците от 3 клас:
ПОНЕДЕЛНИК 16 МАРТ
1 и 2 ЧАС – Български език ТЕМА Съществителни, прилагателни имена и глаголи
ЗАДАЧА- Наблюдение и писмено отговаряне на словосъчетанията от съществителни и прилагателни имена от задачите в учебника. Това са задачи- 3,4,5,6.
3 ЧАС- Изобразително изкуство ТЕМА Приложни изкуства. Орнамент
ЗАДАЧА- Учениците да нарисуват образ маска.
7 ЧАС – Час на класа ТЕМА Стихийни бедствия
ЗАДАЧА- Да се опреснят знанията за природните бедствия и това как да се предпазим.
ВТОРНИК 17 МАРТ
1 ЧАС – Математика ТЕМА Умножение на сбор с число.
ЗАДАЧА- Писмено да решат примерите от учебника от задачи 1,3,4.
4 и 5 ЧАС Български език ТЕМА Писмен отговор на текст от енциклопедия.
ЗАДАЧА- Устно изваждане на факти и подробности от текста; Писмено съставя на текст от извлечените факти.
6 ЧАС – Физическо възпитание и спорт ТЕМА Подвижни игри сред природата/ или в домашни условия/ по избор
СРЯДА 18 МАРТ
1 и 2 ЧАС Читанка ТЕМА Омагьосаният компютър
ЗАДАЧА- Четене на текста и отговори на въпросите към него и отговор на въпросите ПИСМЕНО от учебната тетрадка.
3 ЧАС Математика ТЕМА Умножение на едноцифрено число
ЗАДАЧА – Да се решат примерните задачи от учебната тетрадка/ тези, който не сме довършили/.
4 ЧАС Изобразително изкуство ТЕМА Орнамент
ЗАДАЧА – Рисуване на национална носия.
ЧЕТВЪРТЪК 19 МАРТ
2 ЧАС Български език ТЕМА Съществителни, прилагателни имена и глаголи
ЗАДАЧА – Да се извадят от учебника глаголите на задачи 5и 6 ПИСМЕНО.
3 ЧАС Математика ТЕМА Умножение 126 . 2
ЗАДАЧА – Решаване на задачи от учебника по желание на учениците и родителите.
4 ЧАС Физическо възпитание и спорт ТЕМА Упражнение на опори.
5 ЧАС Музика ТЕМА Пеене на зимни песни по избор

ПЕТЪК 20 МАРТ
1 ЧАС Български език и литература ЗИП ТЕМА Прилагателни, съществителни имена и глаголи
ЗАДАЧА – Писмени отговори на въпроси от задачите в учебника- 1,2,3.
2 ЧАС Математика ЗИП ТЕМА Умножение, събиране и изваждане
ЗАДАЧА – Решаване на задачи 1,2,3 от учебната тетрадка.
3 ЧАС Физическо възпитание и спорт ТЕМА Гимнастика- елементи
4 ЧАС Технологии и предприемачество ТЕМА Силата на рекламата
ЗАДАЧА – Да се изрежат и залепят на лист А4 рекламни брошури за храни.
5 ЧАС Музика ТЕМА Познавам нотите
ЗАДАЧА – Да кажат по ред нотите в прав и обратен ред и през една.

Личния ми мобилен номер 0899786971. Можете и да ме намерите чрез VIBER, както и на Fecebook профилът ми, както и на електронния ми адрес mom4il_11@abv.bg. Също така и на СЛУЖЕБЕН имейл momchil_uzunov_ounovachene@abv.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.