Великден в село Новачене

На 16 април 2017 година, Великден, групите за извънкласна дейност по интереси „Малки мaжоретки” и „Големи мажоретки” с ръководител Димитрина Кирова при ОУ”Васил Левски”,с. Новачене проведоха своята първа публична изява по проект BG05M2OP001-2.004-0004-«Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности,развиващи специфични знания,умения и компетентности /Твоят час/»фаза 1.

На публичната изява присъстваха: Кметът на село Новачене, служители в читалището, жители на селото, учители и ученици в ОУ”Васил Левски.
Децата участваха във Великденското тържество, оргaнизирано от Кметство Новачене и читалището в селото. Мажоретките честитиха светлия християнски празник на жителите и гостите на селото с красиви изпълнения. Те бяха поздравени от кмета на селото, а публиката ги аплодира възторжено.
http://img.balkanec.bg/news/1492501573/149250169958f5c4c3b98d5.JPG?normalSize
Източник: balkanec.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.