Часове за консултации на учителите

Мариана ЦВЕТКОВА – четвъртък

Стефка ГРЪНЧАРОВА- сряда

Момчил Узунов – вторник

Станка Николова – понеделник

Славяна ГЕРГОВА – вторник

Илиана ДИМИТРОВА – вторник

Цонка ГЕОРГИЕВА – сряда

Димитрина КИРОВА – четвъртък

Здравко СПАСОВ – понеделник

Таня ЯКОВА – четвъртък

Димитър ЗЛАТЕВ – сряда