Учебен план

Училищен учебен план_за 3_клас-2019-2020 г

Училищен учебен план за 2_клас-2019-2020 г

Училищен учебен план_за 1_клас-2019-2020 г

Училищен учебен план_за 5_клас-2019-2020 г

Училищен учебен план за_6_клас-2019-2020 г

Училищен учебен план за_7_клас-2019-2020 г

Училищен учебен план за_4_клас-2019-2020 г