Ръководство

ДИРЕКТОР:

Здравко Георгиев СПАСОВ

моб. тел. 0893615011

e-mail: 2309766@edu.mon.bg

e-mail: zdravko.spasov@edu.mon.bg

     Роден е  през 1959 г. в град Плевен. Завършил е специалност „История“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и има квалификация „историк,учител по история“. Притежава II професионално-квалификационна степен по „Мениджмънт на образованието“. Има 35 години педагогически стаж, през три от тях е бил и заместник-директор по учебната работа. Трети мандат е съдебен заседател към Районен съд- Ботевград. Женен, с две деца.