Проверки на контролните органи

Сигнали за нарушения и проблеми в работата на училището можете да отправите по следните начини:

1.Устно – към Директора всеки работен ден от 08.00 до 16.30 ч. или към класните ръководители

2.Чрез писмо– на адрес ул. „Кирил и Методий“ №2, с. Новачене, община Ботевград, пощ. код. 2147

3.Чрез електронната поща -на адрес- ouvasillevskinovachene@abv.bg

4.По телефона –  0893615011

 

ИНСПЕКТИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ 2019 г.