Правилник задейността на училището за 2019-2020 уч. година