Педагогически персонал за учебната 2022-2023 г.

Здравко Георгиев Спасов-Директор

e-mail: 2309766@edu.mon.bg

e-mail: zdravko.spasov@edu.mon.bg

Нели Нецева ПЕТРОВА-учител в начален етап.Класен ръководител на 4 клас.

e-mail: neli.ne.petrova@edu.mon.bg

Момчил Красев Узунов – старши учител в начален етап.Класен ръководител на 2 клас.

e-mail: momchil.uzunov@edu.mon.bg

Таня Христова Якова – старши учител в прогимназиален етап: Човекът и природата,Биология и здравно образование,Химия и опазване на околната среда,Физика и астрономия,Музика. Класен ръководител на 5 клас.

e-mail: tanya.hr.yakova@edu.mon.bg

Станка Тинчева Николова- старши учител в прогимназиален етап-в отпуск

e-mail: stanka.ti.nikolova@edu.mon.bg

Стефка Нейчева Грънчарова-старши учител в начален етап.Класен ръководител на 3 клас.

e-mail: stefka.grancharova@edu.mon.bg

Славяна Методиева Гергова – старши учител в начален етап.Класен ръководител на 1 клас.

e-mail: slavyana.gergova@edu.mon.bg

Цонка Георгиева Димитрова-старши учител в прогимназиален етап: Математика.Компютърно моделиране и информациони технологии.Информационни технологии.Класен ръководител на 6 клас.

е-mail: conka.ge.dimitrova1@edu.mon.bg

Илиана Георгиева Димитрова-старши учител в прогимназиален етап.Английски език.История и цивилизации.

е-mail: iliana.ge.dimitrova@edu.mon.bg

Димитър Иванов Златев-старши учител в прогимназиален етап.Изобразително изкуство.Технологии и предприемачество.География и икономика.Класен ръководител на 7 клас.

e-mail: dimitar.iv.zlatev@edu.mon.bg

Ивалина Христова Драганова – учител в прогимназален етап.Български език и литература.

е-mail: ivalina.draanova@edu.mon.bg

Живка Кирилова Трифонова – учител в начален етап.Учител на сборна група 1-4 клас за ЦОУД.

e-mail: zhivka.trifonova@edu.mon.bg

Николай Христофоров Николов- учител в прогимназален етап.Физическо възпитание и спорт.

e-mail: subjectID.nikolov1@edu.mon.bg