Непедагогически персонал

 

 

Нели Нецева ПЕТРОВA

Главен счетоводител

 

Иванка Георгиева МИНЕВА

Завеждащ административно-техническа служба

 

Христина Георгиева АНГЕЛОВА

образователен медиатор

 

Ангел Георгиев МЕТОДИЕВ

Пазач невъоръжена охрана