Национално външно оценяване след четвърти клас

 

Български език и литература – 9 май 2019 г.

Изпитът съдържа диктовка , текст за четене с разбиране и 11 задачи към него.Времетраене-40 минути.

Математика- 10 май 2019 година

Тестът съдържа 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора от които само един е верен и три задачи от отворен тип. Времетраене – 40 минути.

Човекът и обществото- 14 май 2019 г.

Тестът съдържа 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора от които само един е верен и три задачи от отворен тип. Времетраене – 40 минути.

Човекът и природата – 16 май 2019 г.

Тестът съдържа 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора от които само един е верен и три задачи от отворен тип. Времетраене – 40 минути.