История и настояще

Първото училище в с. Новачене,  община Ботевград е създадено през есента на 1848 г. То възниква като килийно училище и се състои от три стаи – две класни стаи и една за жилище на учителите.

Учебните занятия започвали в късна есен и продължавали до началото на май следващата година.

В училището се обучавали деца освен от с. Новачене и такива от селата Боженица, Гурково, Литаково.

До 1922 г. училището е начално, а след това става основно.

От 1935 г. за патрон на училището е присъдено името на Апостола на свободата Васил Левски.

В отделни периоди от време, броят на учениците е достигал до 600.

В периода 1945 – 1951 г се построява сградата, в която сега се помещава училището.

В отделни години училището е било интернат за деца от ромски произход, както и за ученици със здравословни проблеми.

Днес училището използва 6 класни стаи и 3 специализирани кабинети-компютърен кабинет,мултимедиен кабинет и ресурсен кабинет ,  както и открити спортни площадки. Газифицирано е и е на парно отопление.

С оглед повишаване на сигурността на учениците и учителите и опазване на материалната база са монтирана система за видеонаблюдение и СОТ. Чрез WiFi e осигурен постоянен достъп до Интернет.

В училището функционира и училищно радио, което подава и музикалните сигнали за начало и край на учебните часове.

Училището притежава   богат музей, за историята, настоящето и чертае пътя на новото училище с девиза “Учене през целия живот”. Музеят е създаден от дългогодишния  директор на училището  и учител по история Краси Узунов.

През учебната 2021 / 2022 г. в училището се обучават 90 ученици в седем паралелки. Обучението се реализира от 10 педагози и 3 души непедагогически персонал. Двама от възпитаниците на училището сега са учители в него.